OVER ADSEARCH
Nieuws
Wat is AdSearch?
Wat doet AdSearch?
MVO
Opdrachtgevers
Projecten
Contact

ONDERZOEK
Visie
Kortdurend onderzoek
Gebruiksgroepen
Ervaring

ADVIES
Visie
Onderwerpen
Ervaring

PROJECTMANAGEMENT
Visie
Zeezeilen als metafoor
Ervaring

EXPERTISE
Onderwerpen
Onderzoeksmethoden
Curriculum Vitae
Publicaties

ADSEARCH CULINAIR
Wat is AdSearch culinair?
Handboek Paddestoelen


Nieuws

Een fijn plan

21-03-05

Zojuist is verschenen Een fijn plan. Dit rapport doet verslag van een onderzoek naar behandelplannen en begeleidingsplannen in de GGZ. Het onderzoek is uitgevoerd door Mark Janssen en Jurre Onrust in opdracht van de Centrale CliŽntenraden van De Meren en HVO-Querido in Amsterdam.

Download hier:
-het rapport met conclusies en aanbevelingen (pdf, 313 kB)
-de bijlagen en literatuurlijst (pdf, 264 kB)

Terug

Korte samenvatting van Een fijn plan:

Volgens de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst dient iedereen die in (psychiatrische) behandeling is een behandelplan te hebben. Wie in een beschermde woonvorm woont, dient bovendien een begeleidingsplan te hebben. Deze plannen vormen een overeenkomst, een contract, tussen cliŽnt en hulpverlener. Dit contract is pas geldig als de cliŽnt hieraan zijn geÔnformeerde toestemming geeft.
De praktijk wijkt echter aanzienlijk af van de wettelijke voorschriften. De plannen leven niet voor cliŽnten: zij zijn vaak niet op de hoogte van het bestaan ervan, laat staan van de inhoud. Zelden wordt vastgelegd of de cliŽnt zijn goedkeuring eraan hecht. De plannen komen zeer eenzijdig tot stand en ze vormen een document van de hulpverlener en geen gezamenlijk product. Deze conclusies worden voorzien van een groot aantal achtergronden en nuances. Op talrijke punten zijn verbeteringen mogelijk en het rapport doet hiervoor gedetailleerde aanbevelingen.

 

 

 

 

 

(c) AdSearch 2005
[Sitemap] [Colofon]