OVER ADSEARCH
Nieuws
Wat is AdSearch?
Wat doet AdSearch?
MVO
Opdrachtgevers
Projecten
Contact

ONDERZOEK
Visie
Kortdurend onderzoek
Gebruiksgroepen
Ervaring

ADVIES
Visie
Onderwerpen
Ervaring

PROJECTMANAGEMENT
Visie
Zeezeilen als metafoor
Ervaring

EXPERTISE
Onderwerpen
Onderzoeksmethoden
Curriculum Vitae
Publicaties

ADSEARCH CULINAIR
Wat is AdSearch culinair?
Handboek Paddestoelen


Nieuws

SGOA Achterban-enquête

01-06-05

Gisteren is het eindrapport gepubliceerd van de SGOA Achterban-enquête. De SGOA (Stichting Gehandicaptenoverleg Amsterdam) overkoepelt 24 organisaties van gehandicapten en chronisch zieken. Gezamenlijk hebben zij meer dan 6000 leden. Over de maatschappelijke positie van mensen met makke, hun kenmerken, hun wensen voor verbetering, hun behoefte aan informatie, hun actiebereidheid en hun woede.

Download hier:
- Eindrapport SGOA (pdf, 630 kb)

Terug

De SGOA Achterban-enquête werd eind 2004 gehouden. De respons was 35%. De deelnemers werden gevraagd naar de problemen die zij in het dagelijks leven tegenkomen, naar hun opvattingen en wensen over belangenbehartiging, naar hun kennis over de SGOA en hun behoefte aan informatie.
Ook werden hun algemene kenmerken in kaart gebracht en werd gevraagd naar hun bereidheid om deel te nemen aan belangenbehartiging. De grote meerderheid van de ondervraagden heeft ernstige problemen: financiële problemen, toegankelijkheid, vooroordelen, isolement en bureaucratie staan hoog op de lijst.
Hun financiële positie was al niet riant, maar verslechtert de afgelopen jaren in snel tempo. De woede over het huidige regeringsbeleid is groot.
Zie ook: www.sgoa.nl

 

 

 

(c) AdSearch 2005
[Sitemap] [Colofon]