OVER ADSEARCH
Nieuws
Wat is AdSearch?
Wat doet AdSearch?
MVO
Opdrachtgevers
Projecten
Contact

ONDERZOEK
Visie
Kortdurend onderzoek
Gebruiksgroepen
Ervaring

ADVIES
Visie
Onderwerpen
Ervaring

PROJECTMANAGEMENT
Visie
Zeezeilen als metafoor
Ervaring

EXPERTISE
Onderwerpen
Onderzoeksmethoden
Curriculum Vitae
Publicaties

ADSEARCH CULINAIR
Wat is AdSearch culinair?
Handboek Paddestoelen


Nieuws

Vlees noch Vis. Kwaliteitstoetsing van de Behandelovereenkomst

27-07-06

Vandaag is het rapport 'Vlees noch Vis' verschenen. Dit is een onderzoek naar de kwaliteit van de Behandelovereenkomst in GGZ Buitenamstel (Amsterdam). Deze kwaliteitstoetsing is verricht vanuit cliŽntenperspectief.
Opdrachtgever was de CliŽntenraad van GGZ Buitenamstel.

Download hier:
- Onderzoeksrapport (pdf, 170 kb)

Terug

In GGZ Buitenamstel wordt aan het begin van elke behandeling een Behandelovereenkomst opgesteld. Dit is een uitwerking van de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO). De CliŽntenraad had signalen ontvangen dat de Behandelovereenkomst niet goed functioneert en gaf opdracht
tot een kwaliteitsonderzoek. Belangrijk doel was om na te gaan welke verbeteringen mogelijk zijn. AdSearch heeft een CliŽntenpanel georganiseerd om kwaliteitscriteria op te stellen. Vervolgens zijn op 6 afdelingen van GGZ Buitenamstel interviews gehouden met in totaal 70 cliŽnten. In samenspraak
met een Focusgroep van landelijke deskundigen zijn aanbevelingen gedaan aan de Raad van Bestuur van GGZ Buitenamstel. Na de zomer zal een verbetertraject worden uitgezet.

 

 

 

(c) AdSearch 2005
[Sitemap] [Colofon]