OVER ADSEARCH
Nieuws
Wat is AdSearch?
Wat doet AdSearch?
MVO
Opdrachtgevers
Projecten
Contact

ONDERZOEK
Visie
Kortdurend onderzoek
Gebruiksgroepen
Ervaring

ADVIES
Visie
Onderwerpen
Ervaring

PROJECTMANAGEMENT
Visie
Zeezeilen als metafoor
Ervaring

EXPERTISE
Onderwerpen
Onderzoeksmethoden
Curriculum Vitae
Publicaties

ADSEARCH CULINAIR
Wat is AdSearch culinair?
Handboek Paddestoelen


Nieuws

Cursus Voedselconservering voor minima

21-03-2016

Stichting Eigen Krachtvoer organiseerde de Cursus 'Voedselconservering voor minima'. In 20 workshops werden diverse conserveringsmethoden behandeld, met veelal wildgeplukte ingrediŽnten. Goed voor de maag en goed voor de portemonnee. In het Cursusboek en draaiboek beschrijft Mark Janssen de recepten en werkwijzen.

Download hier de volledige tekst >>>

Psychofarmaca afbouwen

11-09-2015

Psychofarmaca afbouwen is een gids geschreven door en voor gebruikers van psychofarmaca. Baanbrekend, genuanceerd en informatief voor elke (potentiŽle) cliŽnt van de GGZ. Gepubliceerd in Amerika en reeds in 7 talen vertaald. Nu in de Nederlandse vertaling verzorgd door Michi Almer, Annemiek Hirdes, Mark Janssen en Marlou Ruijter.

Download hier de volledige tekst >>>

Evaluatie Eigen Krachtvoer

12-12-14

Eigen Krachtvoer is een wildplukproject voor bezoekers van de Voedselbank. Elke week trekken we de natuur in om eetbare planten, paddestoelen, bessen en noten te plukken. Aansluitend bereiden we die in een gezamenlijke maaltijd. Het is een krachtig instrument en deelnemers zijn enthousiast, zo blijkt uit de evaluatie.

Download hier Evaluatie van het pilot-project Eigen Krachtvoer

Rapport 'Doet de TOED het goed?'

13-01-14

Op 18 september 2013 verscheen het rapport 'Doet de TOED (het) goed?'. Dit is een evaluatie van elf jaar Traject Opleiding ErvaringsDeskundigheid. De afgelopen 10 jaar vinden steeds meer gebruikers van GGZ en MO een betaalde baan als ervaringsdeskundige. De TOED speelt een belangrijke rol bij het voorbereiden op en het vinden van werk. 90 deelnemers aan de TOED schetsen een genuanceerd en indrukwekkend beeld over hun ervaringen in het Traject.

Download hier het rapport

Versterkende Gesprekken

29-11-12

Dit boek met de subtitel 'Van monoloog naar dialoog tot multiloog. Emancipatoire gesprekken rond zorg en welzijn' is samengesteld door Wouter van de Graaf, Mark Janssen en Heinz MŲlders. Het verscheen bij Uitgeverij Tobi Vroegh (www.tobivroegh.nl). Het gaat over Socratische gesprekken, Interculturele dialoog, Moreel Beraad, Multiloog en Eigenkracht-conferenties.

Download folder

Eindrapport PGB-onderzoek 5 juni 2012

05-06-12

Bijna 2 jaar hebben we gewerkt aan dit kwalitatieve onderzoek over het pgb. Wat betekent het pgb voor eigen regie en empowerment? Welke zorgvernieuwing brengt het pgb voort? En welke nieuwe cliŽnt-hulpverlener-mantelzorg relaties? Een uitermate inspirerend onderzoek waarin mensen met soms ernstige beperkingen en ziekten ons hebben uitgelegd hoe zij het pgb benutten om hun eigen zorg en hun eigen leven vorm te geven en hoeveel dit bijdraagt aan de kwaliteit van hun bestaan. Lezen!

Download rapport

PGB, zelfregie en empowerment

07-09-11
Sinds december 2010 loopt het onderzoek naar het PGB (Persoongebonden budget). Tussenresultaten tonen de grote waarde aan die het PGB heeft voor de zelfregie en empowerment van mensen met een beperking of chronische ziekte. De Volkskrant van 14 juni jl besprak onze voorlopige bevindingen. 

Het onderzoek wordt uitgevoerd door Harrie van Haaster, Agnes van Wijnen en Mark Janssen. 

Lees verder


Dag vol ledigheid

19-06-09
Vandaag verscheen het rapport 'Dag vol ledigheid'. Dit is het verslag van een onderzoek naar de dagbesteding in de Amsterdamse verblijfsafdelingen van GGZ inGeest.

Lees verder


 'Cirkel van Geweld'

19-02-09
Het rapport 'Cirkel van Geweld' zal op 27 mei 2009 worden gepresenteerd tijdens een landelijke conferentie onder dezelfde titel. Het rapport doet verslag van het onderzoek naar de verbanden tussen dierenmishandeling en huiselijk geweld. Het onderzoek werd verricht door Mark Janssen (AdSearch) en Marie-Josť Enders (Universiteit Utrecht). Nader bericht volgt. Zie ook www.platformdieren-helpen.nl.

 

Therapeutische werking van huisdieren in de psychiatrie

01-02-09
Effectanalyse van het project 'Therapeutische werking van huisdieren in de psychiatrie'. In opdracht van de Centrale CliŽntenraad van AMC de Meren is een quick scan verricht naar de opbrengst van het dierenproject. De introductie van huisdieren in de psychiatrie vordert, zij het langzaam. De discussie over de restrictieve huisregels in GGZ-voorzieningen moet echter nog beginnen.

Download hier:
- Rapport "Therapeutische werking van huisdieren in de psychiatrie" (pdf)

 

Herkeurd... en heeft u al een baan?

25-06-08

Vandaag verscheen het rapport 'Herkeurd... en heeft u al een baan?' van Mark Janssen en Floor Bakker. Dit is het verslag van een onderzoek onder Amsterdamse WAO-ers die na een herbeoordeling op zoek gingen naar een baan. Hun ervaringen zijn vergeleken met gegevens uit landelijk onderzoek.

Download hier:
- Rapport "Herkeurd... en heeft u al een baan?" (pdf, 620 kb)

 

Naar een fijner plan

04-06-08

Zojuist verscheen het rapport 'Naar een fijner plan' van Wouter van de Graaf en Mark Janssen. Zij hebben onderzocht wat er is terechtgekomen van de aanbevelingen van het rapport 'Een fijn plan' van drie jaar geleden (zie hieronder). Zijn de bewoners van HVO-Querido nu meer betrokken bij hun begeleidingsplannen en behandelplannen? En is de afstemming tussen behandeling en begeleiding verbeterd?

Download hier:
- Rapport "Naar een fijner plan." (pdf, 572 kb)

 De therapeutische werking van huisdieren bij psychiatrische problemen

09-07-07

Het rapport 'De therapeutische werking van huisdieren bij psychiatrische problemen' is het verslag van een uitgebreide literatuurstudie. Het onderzoek werd op 12 juni jl. gepresenteerd op de conferentie Gek met dieren!

Download hier:
- Rapport "De therapeutische werking van huisdieren bij psychiatrische problemen" (pdf, 525 kb)

 

Huisdieren in de psychiatrie

09-07-07

Het rapport 'Huisdieren in de psychiatrie' doet verslag van een enquÍte onder GGZ-instellingen. Het werd 12 juni jl. gepresenteerd op de conferentie 'Gek met dieren!

Download hier:
- Rapport "huisdieren in de psychiatrie" (pdf, 367 kb)

 

Vlees noch Vis. Kwaliteitstoetsing van de Behandelovereenkomst.

27-07-06

Vandaag is het rapport 'Vlees noch Vis' verschenen. Dit is een onderzoek naar de kwaliteit van de Behandelovereenkomst in GGZ Buitenamstel (Amsterdam). Deze kwaliteitstoetsing is verricht vanuit cliŽntenperspectief.
Opdrachtgever was de CliŽntenraad van GGZ Buitenamstel.

Download hier:
- Onderzoeksrapport (pdf, 170 kb)

 

SGOA Achterban-enquÍte

01-06-05

Gisteren is het eindrapport gepubliceerd van de SGOA Achterban-enquÍte. De SGOA (Stichting Gehandicaptenoverleg Amsterdam) overkoepelt 24 organisaties van gehandicapten en chronisch zieken. Gezamenlijk hebben zij meer dan 6000 leden. Over de maatschappelijke positie van mensen met makke, hun kenmerken, hun wensen voor verbetering, hun behoefte aan informatie, hun actiebereidheid en hun woede.

Download hier:
- Eindrapport SGOA (pdf, 630 kb)

Lees verder

 

Een fijn plan

21-03-05

Zojuist is verschenen Een fijn plan. Dit rapport doet verslag van een onderzoek naar behandelplannen en begeleidingsplannen in de GGZ. Het onderzoek is uitgevoerd door Mark Janssen en Jurre Onrust in opdracht van de Centrale CliŽntenraden van De Meren en HVO-Querido in Amsterdam.

Download hier:
-het rapport met conclusies en aanbevelingen (pdf, 313 kB)
-de bijlagen en literatuurlijst (pdf, 264 kB)

Lees verder

 

 

 

(c) AdSearch 2005-2014
[Sitemap] [Colofon]