OVER ADSEARCH
Nieuws
Wat is AdSearch?
Wat doet AdSearch?
MVO
Opdrachtgevers
Projecten
Contact

ONDERZOEK
Visie
Kortdurend onderzoek
Gebruiksgroepen
Ervaring

ADVIES
Visie
Onderwerpen
Ervaring

PROJECTMANAGEMENT
Visie
Zeezeilen als metafoor
Ervaring

EXPERTISE
Onderwerpen
Onderzoeksmethoden
Curriculum Vitae
Publicaties

ADSEARCH CULINAIR
Wat is AdSearch culinair?
Handboek Paddestoelen


Projecten

Lopende projecten:

De betekenis van het Persoonsgebonden Budget voor zelfregie en empowerment. Gefinancierd door ZonMw (Disability Studies). Looptijd december 2010 tot april 2012. Coproductie van IGPB, Visie in Uitvoering en AdSearch.

Projecten in voorbereiding:

Naar een tweezijdig behandel- en zorgplan. Greep krijgen op de behandeling in de GGZ door digitale toepassingen van self-management. Partners worden gezocht bij het opzetten van pilots.

Herstel van identiteit. Een onderzoek naar het herstellen van mensen met ernstige psychische problemen, in het licht van sociologische en antropologische theorieën over identiteit. Subsidie-aanvraag is in voorbereiding.

Politie en GGZ. Een onderzoek naar de ervaringen van politieagenten met mensen in psychiatrische crises door middel van een multiloog met alle betrokken partijen. Onderzoeksvoorstel in voorbereiding.


Afgesloten projecten:

Verbanden tussen dierenmishandeling en huiselijk geweld. Coproductie met de Universiteit Utrecht. Opdracht van Stichting DierZijn. Eindrapport  'Cirkel van Geweld' wordt op 27 mei a.s. gepresenteerd op de gelijknamige conferentie.

Kwaliteit van dagbesteding. Dagbesteding in de langdurige zorg. Een kwaliteitstoetsing vanuit cliëntenperspectief. Opdracht van de Cliëntenraad van GGZ Buitenamstel te Amsterdam. Eindrapport  wordt voorzien in mei 2009.

Effectanalyse van het project 'Therapeutische werking van huisdieren in de psychiatrie'. Onderzoek in opdracht van de Centrale CliŽntenraad van AMC de Meren.

Herkeurd... en heeft u al een baan? Onderzoek in opdracht van het Steunpunt Werk en Handicap in Amsterdam. Over de moeilijkheden en mogelijkheden van arbeidsreïntegratie. Eindrapport verscheen in juni 2008.

Naar een fijner plan.
Onderzoek in opdracht van de Centrale Cliëntenraad HVO-Querido en de Centrale Cliëntenraad AMC de Meren. Een follow-up van Een Fijn Plan in coproductie met het bureau FRAGILE. Eindrapport verscheen in juni 2008.

De behoefte aan Assertive Community Treatment in Amsterdam. Deelopdracht in het APCP-project. Rapport verscheen december 2007 bij het APCP.

'De therapeutische werking van huisdieren in de psychiatrie'. Afgesloten in juni 2007. Het onderzoek betrof een methodische literatuurstudie naar effectiviteit en een enquête onder GGZ-instellingen over praktijk en beleid. Dit onderzoek werd gepresenteerd op de conferentie 'Gek met dieren!'. AdSearch verrichte het onderzoek en voerde het secretariaat van de conferentie. Bovendien coördineerde AdSearch de externe fondsenwerving (resulterend in een dekking van ruim 90% van het totale budget).

Kwaliteitstoetsing vanuit cliëntenperspectief van de Behandelovereenkomst in GGZ Buitenamstel.
Onderzoek in opdracht van de Cliëntenraad van GGZ Buitenamstel. Eindrapport verscheen op 27-7-06.

SGOA Achterban-enquête. Een enquête onder bijna 6000 gehandicapten en chronisch zieken die lid zijn van een van de 24 lidorganisaties van de SGOA (Stichting Gehandicapten Overleg Amsterdam). Eindrapport verschenen op 1-6-05.

Behandelplannen en begeleidingsplannen in de GGZ. Een onderzoek onder bewoners van HVO-Querido die in behandeling zijn bij De Meren in Amsterdam. Onderzoek in opdracht van de Centrale Cliëntenraden van De Meren en HVO-Querido. Het eindrapport 'Een fijn plan' is op 21 maart 2005 verschenen.

Advisering Stichting Weerklank. Weerklank is een kleine cliëntenorganisatie voor stemmenhoorders. AdSearch heeft opgetreden als adviseur van het bestuur en was betrokken bij: wisseling van het voorzitterschap, afscheid van de oude voorzitter, werven van nieuwe bestuursleden, reorganiseren (en uitbesteden) van het secretariaat, mede-organisatie van een congres, fondsenwerving, werving van medewerkers voor het blad, publiciteitsbeleid. Een voorbeeld van een adviseurschap waarin adviezen zijn gegeven en ook de uitvoering ervan ter hand is genomen.

Onderzoek marktstrategie Haagrand. Een toekomstonderzoek naar de zorg- en capaciteitsbehoefte in de regio Haagrand. Onderzoek in opdracht van de Robert-Fleury Stichting en de Rijngeest Groep (in coproductie met het Trimbos-instituut). Eindrapport: Janssen, M. en J. Wennink, Onderzoek Marktstrategie Haagrand, Trimbos-instituut/AdSearch, Utrecht, juli 2004.

Psychiatrische zorgbehoefte in de regio Roermond. Een toekomstonderzoek naar de zorg- en capaciteitsbehoefte in de regio Roermond. Onderzoek in opdracht van de Stuurgroep Regionaal Centrum GGZ Roermond. Eindrapport: M.Janssen. S. van Rooijen en J. Wennink, Psychiatrische zorgbehoefte in de regio Roermond, in 2005 en 2015. Trimbos-instituut/AdSearch, Utrecht, februari 2004.


(c) AdSearch 2005
[Sitemap] [Colofon]