OVER ADSEARCH
Nieuws
Wat is AdSearch?
Wat doet AdSearch?
MVO
Opdrachtgevers
Projecten
Contact

ONDERZOEK
Visie
Kortdurend onderzoek
Gebruiksgroepen
Ervaring

ADVIES
Visie
Onderwerpen
Ervaring

PROJECTMANAGEMENT
Visie
Zeezeilen als metafoor
Ervaring

EXPERTISE
Onderwerpen
Onderzoeksmethoden
Curriculum Vitae
Publicaties

ADSEARCH CULINAIR
Wat is AdSearch culinair?
Handboek Paddestoelen


Onderwerpen

AdSearch heeft inhoudelijke kennis en onderzoekservaring op de volgende gebieden:

 • Gezondheidszorgbeleid
 • Financiering van de gezondheidszorg
 • Cliëntenparticipatie
 • Epidemiologie
 • Vernieuwing van de GGZ
 • Praktijken van deïnstitutionalisering in het buitenland
 • Zorgvernieuwing (MFE-vorming, Amsterdams Model, zorgprogrammering)
 • Zelfhulp en lotgenotencontact
 • Acute psychiatrie en dwangopneming
 • Preventie
 • Indicatiestelling
 • Rehabilitatie (dagbesteding, arbeidsrehabilitatie, herstel)
 • Gezondheidsrecht (WGBO, BOPZ, Klachtrecht)
 • Arbeid, arbeidsongeschiktheid en reïntegratie.
 • Mens-dier relaties
 • Huiselijk geweld
(c) AdSearch 2005
[Sitemap] [Colofon]