OVER ADSEARCH
Nieuws
Wat is AdSearch?
Wat doet AdSearch?
MVO
Opdrachtgevers
Projecten
Contact

ONDERZOEK
Visie
Kortdurend onderzoek
Gebruiksgroepen
Ervaring

ADVIES
Visie
Onderwerpen
Ervaring

PROJECTMANAGEMENT
Visie
Zeezeilen als metafoor
Ervaring

EXPERTISE
Onderwerpen
Onderzoeksmethoden
Curriculum Vitae
Publicaties

ADSEARCH CULINAIR
Wat is AdSearch culinair?
Handboek Paddestoelen


Visie

AdSearch doet beleidsgericht en praktijkonderzoek in de gezondheidszorg en de sociale sector. Onderzoek dient de ontwikkeling van beleid (innovatie) of de beoordeling van beleid (evaluatie). Onderzoeksresultaten moeten bruikbaar zijn, dus toegesneden op de vraag, relevant en tijdig beschikbaar. Maar ook onafhankelijk, objectief, valide en betrouwbaar.
Soms wordt in onderzoek te veel nadruk gelegd op wetenschappelijke precisie en zekerheid, wat ten koste gaat van de relevantie en de toepasbaarheid. Vaak heeft dit te maken met het teveel willen vasthouden aan één (kwantitatieve) methode. AdSearch is van mening dat onderzoek sneller verricht kan worden door een flexibele combinatie van methoden (kwantitatief en kwalitatief). Daarbij wordt een compromis gezocht tussen wetenschappelijke precisie en praktische toepasbaarheid.
AdSearch heeft een expertise opgebouwd in het verrichten van kortdurend onderzoek.

(c) AdSearch 2005
[Sitemap] [Colofon]