OVER ADSEARCH
Nieuws
Wat is AdSearch?
Wat doet AdSearch?
MVO
Opdrachtgevers
Projecten
Contact

ONDERZOEK
Visie
Kortdurend onderzoek
Gebruiksgroepen
Ervaring

ADVIES
Visie
Onderwerpen
Ervaring

PROJECTMANAGEMENT
Visie
Zeezeilen als metafoor
Ervaring

EXPERTISE
Onderwerpen
Onderzoeksmethoden
Curriculum Vitae
Publicaties


Ervaring

AdSearch heeft op diverse terreinen ervaring met advisering: onderzoek, sociaal beleid en gezondheidszorgbeleid, financiering en verzekering, zorginhoudelijke kwesties, zelforganisaties (clienten/gehandicaptenorganisaties), kennisoverdracht (publicaties, studiereizen, conferenties, websites).
Ervaring werd ook opgedaan als adviseur in begeleidingscommissies en in een Raad van Toezicht. Een afgerond project van AdSearch betrof de advisering van de Stichting Weerklank (zie bij projecten).
In het succesvolle project 'De therapeutische werking van huisdieren' heeft AdSearch advies gegeven over de opzet en de fondsenwerving.

(c) AdSearch 2005
[Sitemap] [Colofon]