OVER ADSEARCH
Nieuws
Wat is AdSearch?
Wat doet AdSearch?
MVO
Opdrachtgevers
Projecten
Contact

ONDERZOEK
Visie
Kortdurend onderzoek
Gebruiksgroepen
Ervaring

ADVIES
Visie
Onderwerpen
Ervaring

PROJECTMANAGEMENT
Visie
Zeezeilen als metafoor
Ervaring

EXPERTISE
Onderwerpen
Onderzoeksmethoden
Curriculum Vitae
Publicaties

ADSEARCH CULINAIR
Wat is AdSearch culinair?
Handboek Paddestoelen


Onderwerpen

AdSearch kan op vele terreinen adviseren. Bijvoorbeeld ten aanzien van zorginhoudelijke kwesties, planning van voorzieningen, onderzoeksmogelijkheden, organisatievormen, beleidskwesties, projectontwikkeling, fondsenwerving, kennisoverdracht, publicaties.

(c) AdSearch 2005
[Sitemap] [Colofon]