OVER ADSEARCH
Nieuws
Wat is AdSearch?
Wat doet AdSearch?
MVO
Opdrachtgevers
Projecten
Contact

ONDERZOEK
Visie
Kortdurend onderzoek
Gebruiksgroepen
Ervaring

ADVIES
Visie
Onderwerpen
Ervaring

PROJECTMANAGEMENT
Visie
Zeezeilen als metafoor
Ervaring

EXPERTISE
Onderwerpen
Onderzoeksmethoden
Curriculum Vitae
Publicaties

ADSEARCH CULINAIR
Wat is AdSearch culinair?
Handboek Paddestoelen


Gebruiksgroepen

Samen met het Trimbos-instituut heeft AdSearch het concept ontwikkeld van gebruiksgroepen in de Geestelijke gezondheidszorg. De aanleiding hiervoor was dat beschikbare registratiesystemen door organisatieveranderingen steeds onbetrouwbaarder zijn geworden. Waar bijvoorbeeld bedden en verpleegdagen worden geregistreerd, blijkt in de praktijk soms iets geheel anders aan de orde te zijn, dat in het geheel niet meer op een ziekenhuis lijkt. Met behulp van casus-registers is nagegaan welk gebruik cliŽnten van GGZ maken. Vrijwel het volledige gebruik viel te beschrijven in 8 groepen cliŽnten: gebruiksgroepen genoemd.
Het concept van de gebruiksgroepen blijkt zeer vruchtbaar voor beleidsontwikkeling voor onderzoek. In drie scenario-onderzoeken is het concept van de gebruiksgroepen met succes toegepast. Het Trimbos-instituut is samen met AdSearch bezig om het concept verder te onderbouwen tot een vast aanbod in onderzoek en beleidsondersteuning.

(c) AdSearch 2005
[Sitemap] [Colofon]