OVER ADSEARCH
Nieuws
Wat is AdSearch?
Wat doet AdSearch?
MVO
Opdrachtgevers
Projecten
Contact

ONDERZOEK
Visie
Kortdurend onderzoek
Gebruiksgroepen
Ervaring

ADVIES
Visie
Onderwerpen
Ervaring

PROJECTMANAGEMENT
Visie
Zeezeilen als metafoor
Ervaring

EXPERTISE
Onderwerpen
Onderzoeksmethoden
Curriculum Vitae
Publicaties

ADSEARCH CULINAIR
Wat is AdSearch culinair?
Handboek Paddestoelen


Visie

Een project heeft een duidelijk begin en eind en een welomschreven doel. Essentieel is om een project te verdelen in verschillende fasen, die elk hun eigen eisen stellen: initiatief, ontwikkeling, uitvoering en nazorg. In elk van de fasen is beheersing nodig van de vijf cruciale factoren: tijd, geld, kwaliteit, organisatie, informatie.
Go/no go is een essentiŽle beslissing bij de overgang tussen de fasen. Teveel projecten gaan ten onrechte van start, omdat er niet voldoende is nagedacht. Mislukkingen, frustraties, tijdverlies en geldverspilling zijn het resultaat. Goed projectmanagement is ook kunnen afzien van een project of het tijdig stopzetten ervan.
Veel draait om vooruitzien en plannen. Het helpt vaak om je systematisch af te vragen wat er mis kan gaan. Volgens Murphy zullen de dingen die mis kunnen gaan, ook de dingen zijn die mis zullen gaan. De drie wetten van Murphy zijn in de zeevaart goed bekend. Zeezeilen is daarom voor mij een metafoor voor projectmanagement.

(c) AdSearch 2005
[Sitemap] [Colofon]