OVER ADSEARCH
Nieuws
Wat is AdSearch?
Wat doet AdSearch?
MVO
Opdrachtgevers
Projecten
Contact

ONDERZOEK
Visie
Kortdurend onderzoek
Gebruiksgroepen
Ervaring

ADVIES
Visie
Onderwerpen
Ervaring

PROJECTMANAGEMENT
Visie
Zeezeilen als metafoor
Ervaring

EXPERTISE
Onderwerpen
Onderzoeksmethoden
Curriculum Vitae
Publicaties

ADSEARCH CULINAIR
Wat is AdSearch culinair?
Handboek Paddestoelen


Visie

AdSearch ziet een vloeiende lijn tussen advies en onderzoek. Praktijkonderzoek leidt in de regel tot adviezen. Omgekeerd zijn adviezen niet denkbaar zonder voorafgaand onderzoek. AdSearch richt zich op beleidsadvisering en niet zozeer op organisatieadvieswerk. De advisering bouwt op de drie peilers van onderzoek ervaring en netwerk:

  • kortdurend onderzoek naar knelpunten, achtergronden, contexten en trends.
  • ervaring met organisaties, projecten, werksoorten, met wat werkt en wat niet.
  • netwerk van onderzoekers, beleidsmensen, managers, adviseurs en professionals.

AdSearch ziet ook een vloeiende lijn tussen advisering en uitvoering van adviezen. Degene die de knelpunten heeft onderzocht en de situatie kent, is soms het snelst in staat om verbeteringen aan te brengen (dit geldt echter lang niet altijd). Maar wanneer de adviezen worden uitgevoerd in de vorm van een project is AdSearch in principe bereid om het projectmanagement te verzorgen (zie verder onder de knop projectmanagement).

(c) AdSearch 2005
[Sitemap] [Colofon]